முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

வாழ்க்கையே ஒரு ஊஞ்சல்!

வாழ்க்கை ஒரு ஊஞ்சலடா!
விதிதான் அதன் பலகையடா!
நல்லதும் தீயதும் இரு கயிரடா!
சமநிலை காப்பது இறைவனடா! 
ஏற்க மறுப்பதுமடை மனிதமனமடா!


  


துன்பம் வருங்கால் சோர்ந்திடலாகுமோ?
வெற்றி பெருங்கால் செருகுறலாகுமோ??
தோல்வியின்றி வெற்றி காணலாகுமோ??? -Anton

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பேராசை!

மனம் என்றொரு குழந்தை யதன் வனம் ஆசையின் மடியில் - எத்தனை கனம் பெற்றும் தீருமா இந்த தனம் தேடும் பற்று???? - Anton

யாவரும் ஒன்றே!!

புலி யானதால் வலி யரியாயோ? எலி யானோரை மலி வென்றாயோ? கலி யுலகிலுன் ஒலி யோங்கமேலே- நலி உண்டு பலி யாவாய்! -Anton    

போதுமா???

போதுமெனும் மனமா பொன்செய்யும் மருந்து? போதைதரும் பொன்னா மனிதனின் இலக்கு? போதுமென நின்றால் இமயம் எட்டுமா? போலியான கணிப்பால் என்றும் நின்றிடாதே! போற்றலும் வெற்றிகளும் முடிவல்ல - இந்த போதையேற்றும் பொரிகளிலே சிக்கிடாதே? போதாது போதாது.. ஓடு நிற்காமல் ஓடு!!! - Anton