முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

எப்படி இது சாத்தியம்???

அழகிய செழித்த மரத்தை கண்டேன்!
அற்புத சூழல் கொண்டதென என்ன!
அசிங்கதில் சிங்கமாய் நிற்க வியந்தேன்!
அதிசய படைப்பின் தத்துவம் என்னவோ?? -Antonஇந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பேராசை!

மனம் என்றொரு குழந்தை யதன் வனம் ஆசையின் மடியில் - எத்தனை கனம் பெற்றும் தீருமா இந்த தனம் தேடும் பற்று???? - Anton

யாவரும் ஒன்றே!!

புலி யானதால் வலி யரியாயோ? எலி யானோரை மலி வென்றாயோ? கலி யுலகிலுன் ஒலி யோங்கமேலே- நலி உண்டு பலி யாவாய்! -Anton    

போதுமா???

போதுமெனும் மனமா பொன்செய்யும் மருந்து? போதைதரும் பொன்னா மனிதனின் இலக்கு? போதுமென நின்றால் இமயம் எட்டுமா? போலியான கணிப்பால் என்றும் நின்றிடாதே! போற்றலும் வெற்றிகளும் முடிவல்ல - இந்த போதையேற்றும் பொரிகளிலே சிக்கிடாதே? போதாது போதாது.. ஓடு நிற்காமல் ஓடு!!! - Anton