முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

பேராசை!

மனம் என்றொரு குழந்தை யதன்
வனம் ஆசையின் மடியில் - எத்தனை
கனம் பெற்றும் தீருமா இந்த
தனம் தேடும் பற்று???? -Anton

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

யாவரும் ஒன்றே!!

புலி யானதால் வலி யரியாயோ? எலி யானோரை மலி வென்றாயோ? கலி யுலகிலுன் ஒலி யோங்கமேலே- நலி உண்டு பலி யாவாய்! -Anton    

போதுமா???

போதுமெனும் மனமா பொன்செய்யும் மருந்து? போதைதரும் பொன்னா மனிதனின் இலக்கு? போதுமென நின்றால் இமயம் எட்டுமா? போலியான கணிப்பால் என்றும் நின்றிடாதே! போற்றலும் வெற்றிகளும் முடிவல்ல - இந்த போதையேற்றும் பொரிகளிலே சிக்கிடாதே? போதாது போதாது.. ஓடு நிற்காமல் ஓடு!!! - Anton