முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

போதுமா???

போதுமெனும் மனமா பொன்செய்யும் மருந்து?
போதைதரும் பொன்னா மனிதனின் இலக்கு?
போதுமென நின்றால் இமயம் எட்டுமா?
போலியான கணிப்பால் என்றும் நின்றிடாதே!
போற்றலும் வெற்றிகளும் முடிவல்ல - இந்த
போதையேற்றும் பொரிகளிலே சிக்கிடாதே?
போதாது போதாது.. ஓடு நிற்காமல் ஓடு!!! -Anton


இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

வாழ்க்கையே ஒரு ஊஞ்சல்!

வாழ்க்கை ஒரு ஊஞ்சலடா! விதிதான் அதன் பலகையடா! நல்லதும் தீயதும் இரு கயிரடா! சமநிலை காப்பது இறைவனடா!  ஏற்க மறுப்பதுமடை மனிதமனமடா!    துன்பம் வருங்கால் சோர்ந்திடலாகுமோ? வெற்றி பெருங்கால் செருகுறலாகுமோ?? தோல்வியின்றி வெற்றி காணலாகுமோ??? - Anton

எப்படி இது சாத்தியம்???

அழகிய செழித்த மரத்தை கண்டேன்! அற்புத சூழல் கொண்டதென என்ன! அசிங்கதில் சிங்கமாய் நிற்க வியந்தேன்! அதிசய படைப்பின் தத்துவம் என்னவோ?? - Anton