முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

போதுமா???

போதுமெனும் மனமா பொன்செய்யும் மருந்து?
போதைதரும் பொன்னா மனிதனின் இலக்கு?
போதுமென நின்றால் இமயம் எட்டுமா?
போலியான கணிப்பால் என்றும் நின்றிடாதே!
போற்றலும் வெற்றிகளும் முடிவல்ல - இந்த
போதையேற்றும் பொரிகளிலே சிக்கிடாதே?
போதாது போதாது.. ஓடு நிற்காமல் ஓடு!!! -Anton


இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

எப்படி இது சாத்தியம்???

அழகிய செழித்த மரத்தை கண்டேன்!
அற்புத சூழல் கொண்டதென என்ன!
அசிங்கதில் சிங்கமாய் நிற்க வியந்தேன்!
அதிசய படைப்பின் தத்துவம் என்னவோ?? -Antonயாவரும் ஒன்றே!!

புலி யானதால் வலி யரியாயோ?
எலி யானோரை மலி வென்றாயோ? கலி யுலகிலுன் ஒலி யோங்கமேலே- நலி உண்டு பலி யாவாய்! -Anton